Nguyễn Thuỳ Nương

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Nương

2. Ngày sinh: 30-10-1987

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: ĐHKHXH&NV – ĐHQG TPHCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Ngôn ngữ

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Trợ giảng

5. Học vị: Cử nhân năm đạt: 2009

6. Học hàm: năm phong:
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.