Nguyễn Thị Mỹ Diễm

- Họ tên Nguyễn Thị Mỹ Diễm

- Ngày sinh 15.10.1982

- Nơi sinh Bình Thuận

- Quê quán Quảng Ngãi

- Địa chỉ email: mydiem1510@yahoo.com

- Trình độ ngoại ngữ: Bằng C Anh văn

- Học vị: Cử nhân Năm cấp: 2004

- Quá trình học tập và làm việc của bản thân:

Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2004 chuyên ngành Xã hội học

Học viên Cao học khóa 2006 chuyên ngành Xã hội học

Từ 2008 đến nay: Chuyên trách Giáo vụ Sau Đại học Khoa Văn học và Ngôn ngữ, thư ký văn phòng Khoa
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.