Nguyễn Thị Tâm

THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
2. Ngày sinh: 20/04/1984 3. Nam/nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thanh Hoá
5. Nơi đang công tác:
Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM
Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ
Chức vụ: Chuyên viên – Thư ký Khoa -QLSV
6. Học vị: Cử Nhân năm đạt: 2008
7. Liên lạc:
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.