Văn hoá dân gian

Nhân sự

Trưởng bộ môn - Phan Xuân Viện
Nguyễn Ngọc Quang
La Mai Thi Gia
Lê Thị Thanh Vy


Từ 1975 đến 1995 là một bộ phận của bộ môn Văn học cổ - cận - dân gian.

Từ 1995 đến 2002 là bộ môn Văn hóa học và Văn hóa dân gian với nhiệm vụ phụ trách đào tạo hệ Đại học các môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa dân gian Nam Bộ, Văn học dân gian Việt Nam, Thi pháp ca dao, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học… Các giáo sư trong bộ môn cũng tham gia đào tạo cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam, hướng dân luận án Tiến sĩ về văn học dân gian.

Từ 2002 đến nay Bộ môn được đổi tên là bộ môn Văn hóa dân gian do trường đã thành lập bộ môn trực thuộc trường (nay là khoa) Văn hóa học.

Ngoài nhiệm vu đào tạo, Bộ môn còn phụ trách công tác thực tập thực tế hàng năm cho trên 200 SV năn thứ 3.Các công trình nghiên cứu khoa học có sự tham gia của bộ môn:

Văn học dân gian SócTrăng
Văn học dân gian Bạc Liêu
Văn học dân gian Châu Đốc (sẽ in)
Văn học dân gian An Giang (sẽ in)
Văn hóa dân gian trong đời sống vănhóa của 3 dân tộc Việt – Khơmer – Hoa: Đề tài trọng điểm ĐHQG TP.HCM


Các công trình cá nhân:

PGS. CHU XUÂN DIÊN

Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học – NXBĐH Tổng hợp – 1989
Cơ sở Văn hóa Việt Nam – NXB ĐHQG Tp.HCM, 2001
Mấy vấn đề văn hóa, văn học dân gian Việt Nam – NXB Văn nghệ, Tp.HCM, 2004
Văn hóa dân gian, mấy vần đề phương pháp luận và thể loại - NXBKHXH – HN – 2006


TS. LÊ VĂN CHƯỞNG

Đặc khảo hò Huế - NXB Thuận Hóa - 2004
Dân Ca Việt Nam , Những Thành Tố Của Chỉnh Thể Nguyên Hợp- Nxb Khoa học xã hội – 2004


Th.S PHAN XUÂN VIỆN

Truyện kể dân gian các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam, NXB. ĐHQG, 2007
Truyện cổ Churu, NXB Văn nghệ, 2006


GV. NGUYỄN HỮU ÁI

1. Đặt lờ trên cây - NXB. TH. An Giang - 1988 - (Tái bản lần 3 - 1994)

2. 101 Truyện cười dân gian Việt Nam - NXB. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội - 1990 - 1991 - 2 tập (Tái bản lần 5 - 1995)
3. Nghe qua thì biết - NXB. TH. An Giang (Tái bản lần 2 - 1994)

4. Chỉ có gan trời chưa ăn - NXB.TH. An Giang (Tái bản lần 2 - 1994)

5. Những truyện cười dân gian Việt Nam hay nhất - NXB.TH. Đồng Nai - 2005

6. Tuyển tập truyện cười dân gian Việt Nam - NXB.TH. Đồng Nai - 2005

7. Mùa nhớ (tập thơ) - NXB. Văn nghệ TP.HCM - 1993

8. Mùa đắng (tập thơ) - NXB. Văn nghệ TP.HCM - 1996

9. Miền chốt (tập thơ) - NXB. Văn học, Hà Nội - 2004
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.