GS. Nguyễn Văn Trung

Tên thật: Nguyễn Văn Trung

Sinh năm 1930, tại Hà Nam

Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học.

Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học. Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn : Đại học, Đất nước, Hành trình 

Từ 1975 đến 1994: làm việc tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, sống tại Sài Gòn.

Từ 1994 đến hiện nay sống tại thành phố Montréal Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:

Biên khảo, nhận định và giáo khoa:
1. Luận lý học

2. Đạo đức học

3. Luận triết học

4. Phương pháp làm luận triết học (chương trinh đệ I)

5. Biện pháp giải thoát trong Phật giáo (1958)

6. Nhận định (6 tập)

7. Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: thực chất và huyền thoại (1963)

8. Chữ, văn quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc (1974)

9. Chủ đích Nam Phong: Trường hợp Phạm Quỳnh

10. Vụ án Truyện Kiều

11. Lược khảo văn học - tập I, II, III, (từ 1963-1968)

12. Nhà văn Người là ai, với ai (1965)

13. Văn chương và chính trị

14. Triết học tổng quát

15. Đưa vào triết học

16. Ca tụng thân xác (1967)

17. Ngôn ngữ và thân xác (1968)

18. Hành trình trí thức của Karl Marx (1966)

19. Góp phần phê phán giáo dục đại học

20. Danh từ triết học (cùng với Cao Văn Luận, Đào Văn Tập, Trần Văn Tuyên và Linh mục Xuân)

21. Người công giáo trước thời đại (viết chung)

22. Lương tâm công và công bằng xã hội (viết chung)

23. Câu đố Việt Nam

24. Trương Vĩnh Ký - nhà văn hóa

25. Bút ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin sáng, Dân chủ mới, Hoà bình v.v....từ 1970-1975)

Các bản thảo đã hoàn tất trong thời gian 1975 đến 1994:
1. Thằng Bờm thằng Cuội

2. Ngôn ngữ và văn học dân gian

3. Ăn mặc theo truyền thống Việt Nam

4. Truyện thầy Lazarô Phiền - của Nguyễn Trọng Quản, con rể Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1887

5. Truyện ngắn đầu tiên viết theo lối Tây phương

6. Hồ sơ Lục Châu học dựa vào tài liệu văn học, sử

7. Tôn giáo xuất bản ở Miền Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

8. Tìm hiểu con người ở vùng đất mới

9. Nhận định 7, 8, 9 về Văn học, Tôn giáo, Triết học, Đạo Chúa ở Việt Nam

Bản thảo hoàn tất trong thời gian 1994 đến 2004 tại Canada:
1. Nhận định tập X, Tưởng Niệm Việt Nam Cộng Hòa, 

2. Dịch kinh sách đạo Chúa như thể không phải dịch

3. Dịch thuật và lý luận dịch thuật

4. Nghiên cứu Việt Nam liên bản (intertexte) đưa tư tưởng văn học truyền thống Việt Nam vào diễn đàn tư tưởng văn học thế giới (viết cùng nhiều tác gỉa)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.