Thể loại "từ" ở Hàn Quốc trong sự so sánh với truyền thống Từ học Đông Á.

Gần đây, một số tác phẩm văn học truyền thống của Hàn Quốc đã được giới thiệu ở Việt Nam. Bộ phận thơ ca giao đãi giữa các sứ giả Triều Tiên và Việt Nam cũng đã được một số học giả quan tâm nghiên cứu.

Gần đây, một số tác phẩm văn học truyền thống của Hàn Quốc đã được giới thiệu ở Việt Nam. Bộ phận thơ ca giao đãi giữa các sứ giả Triều Tiên và Việt Nam cũng đã được một số học giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mảng văn học Hàn Quốc chưa được giới thiệu tại Việt Nam, trong đó có thể loại từ. Trong bài viết này, chúng tôi khái lược một số nét chính yếu về thành tựu sáng tác từ ở Hàn Quốc, đồng thời đặt nó trong sự so sánh với thực trạng sáng tác từ ở khu vực, từ đó nêu lên những tương đồng và dị biệt lớn trong từ sử mỗi nước, bước đầu phác họa một bức tranh chung về thể loại từ ở Đông Á.

Tham luận đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai” (International Conference on Vietnam - Korea Relationship in the past, the present and the future) do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM tổ chức dưới sự tài trợ của Viện Nghiên cứu văn hóa trung ương Hàn Quốc (The Academy of Korean Studies) vào ngày 1.12.2012.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.