Thầy Trần Trọng San

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh:29 tháng 10 năm 1930

Nơi sinh: Hà Nam.

Mất ngày 17 tháng 8 năm 1998 tại Toronto, Canada.

- Trước 1975: Giảng dạy tại Đại học Văn khoa, Sài Gòn

- Sau 1975: Giảng dạy tại Bộ môn Hán Nôm, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Khoa văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM)

Sau đó xuất cảnh đi Canada cùng gia đình.

Mất tại Toronto, Canada.

Những tác phẩm đã xuất bản:
Trước 1975:

- Thơ Đường (1957)
- Lược khảo Kinh Thi (1958)
- Công dân giáo dục (soạn chung với Phạm Thị Tự, Nguyễn Khắc Nhân và Lê Xuân Khoa, 1960)
- Việt văn độc bản (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Luận lý học (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị (1962 Sàigòn, tái bản 1990 tại Canada)
- Thơ Đường II (1962)
- Hán Văn (1963 tại Sàigòn, tái bản tại Canada)
- Văn học Trung Quốc đời Chu, Tần (1969)
- Chu Tử gia huấn (1973)
- Thơ Đường III (1974)

Sau 1975:
- Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường (1990)
- Thơ Tống (1991)
- Bạch thoại (1993).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.