Lịch học của nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Việt Nam và Lý luận văn học

THỜI KHÓA BIỂU

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

LỚP NCS CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM   (KHOÁ 2010 -2 TRỞ ĐI)

(Buổi sáng từ 8g00 đến 11g30

Buổi chiều từ 1g đến 5g)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Ngày học

Thời gian

Phòng

01

Lý luận văn học cổ điển Phương Đông

PGS.TS Lê Giang &

Nguyễn  Đình Phức

30

Chiều T6

Từ 17/02/2012

A214

02

Văn hóa học và nghiên cứu văn học

PGS. Chu Xuân Diên &

PGS. TS. Phan Thu Hiền

 

30

 

Dự kiến giữa tháng 02/2012

 

03

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam

PGS. Nguyễn Công Lý

30

Chiều T2

Từ 13/02/2012

A214

 

LỚP NCS CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VĂN HỌC (KHOÁ 2010 -2 TRỞ ĐI)

 (Buổi sáng từ 8g00 đến 11g30

Buổi chiều từ 1g đến 5g)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Ngày học

Thời gian

Phòng

01

Lý luận văn học cổ điển Phương Đông

PGS.TS Lê Giang &

Nguyễn  Đình Phức

30

Chiều T6

Từ 17/02/2012

A214

02

Văn hóa học và nghiên cứu văn học

PGS. Chu Xuân Diên &

PGS. TS. Phan Thu Hiền

 

30

 

Dự kiến giữa tháng 02/2012

 

03

Triết học, mỹ học và văn học

 GS. Bùi Văn Nam Sơn

30

Sáng T6

Từ 17/02/2012

TB sau

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  03    tháng 02     năm 2012

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.