GS.TS. Nguyễn Đức Dân

Họ và tên: Nguyễn Đức Dân
Năm sinh: 1936
Chức danh khoa học: GS.TS
Năm phong tặng: 1996
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Chức vụ:
Đơn vị: Trường ĐH KHXH&NV
Địa chỉ liên lạc:
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1. NR: 118/12 Trần Quang Diệu, Q3, Tp.HCM

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN
1. Dictionnaire de fréquence du Vietnamien, P. : Université de Paris VII , 1980
2. Ngôn ngữ học thống kê , H. : Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1984
3. Tuyển tập tiếng cười thế giới, H. : Khoa học xã hội, 1989
4. Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp, (viết chung) T.P. Hồ Chí Minh : Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học, 1992
5. Lôgích và tiếng Việt, H. : Giáo dục, 1996
6. Tiếng Việt : dùng cho đại học đại cương, H. : Giáo dục , 1997
7. Nhập môn thống kê ngôn ngữ học , H. : Giáo dục , 1998
8. Ngữ dụng học, H. : Giáo dục , 1998
9. Thống kê ngôn ngữ học : một số ứng dụng, H. : Giáo dục , 1999
10. Nhập môn Logic hình thức & Logic phi hình thức, H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.