GS, TS. Bùi Khánh Thế

Họ và tên: Bùi Khánh Thế

Năm sinh: 1936

Chức danh khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Quá trình công tác:

- Trước 1975: Giảng dạy ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

- Sau 1975: Giảng dạy ở Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp TP.HCM

Trưởng Khoa Đông Phương, Trường Đại học KHXH & NV- ĐHQG TP.HCM

Đã nghỉ hưu

Hiện nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tin học

Địa chỉ liên lạc: 8 Ngô Thời Nhiệm, Q3. ĐT: 9307537

NR: 57/34 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, ĐT: 8243241

Các sách đã xuất bản:

1. Văn học Xô Viết / S.O. Mêlíchnubarốp ; Người dịch : Bùi Khánh Thế. - H. : Trường ĐH. Sư phạm, 1961

2. Lịch sử văn học Xô-Viết : Trọn bộ hai tập / S.O.Mêlich Nubarốp ; Bùi Khánh Thế dịch ; Hoàng Xuân Nhị duyệt. - H. : Văn hoá, 1961

3. Các loại hình nghệ thuật / V. Kôginốp ; Bùi Khánh thế dịch ; Nguyễn Nhất Thẩm h.đ. - H. : Văn hoá-Nghệ thuật, 1963

4. Hỏi đáp về ngữ pháp tiếng Việt / Nguyễn Tài Cẩn (ch.b) ; B.s: Đoàn Thiện Thuật, Bùi Khánh Thế, Đinh Văn Đức. - H. : Giáo dục, 1974

5. Chuẩn hoá tiếng Việt / Nguyễn Hàm Dương, Bùi Khánh Thế, Hoàng Trọng Phiên.... - H. : Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, 1979

6. Từ điển Chăm - Việt / Bùi Khánh Thế ch.b. - Tp. Hồ Chí Minh : Khoa học xã hội, 1995

7. Mùa thu lịch sử / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Bùi Khánh Thế.. ; Ch.b: Thái Nhân Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996 

8. Từ điển Việt - Chăm / Ch.b: Bùi Khánh Thế. - H. : Khoa học xã hội, 1996

9. Đông phương học Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo Quốc gia lần thứ nhất. Hà nội 29-30.11.2000 / Mai Ngọc Chừ, Phan Huy Lê, Bùi Khánh Thế... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

10. Việt Nam học : Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15-17.7.1998 / Bùi Khánh Thế, Đào Thản, Đinh Văn Đức.... - X.b lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2001

11. Bản sắc dân tộc trong văn hoá văn nghệ / Anh Đức, Bùi Đình Thi, Bùi Khánh Thế... - In lần thứ 2. - H. : Văn học ; Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2002

12. Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh với công cụ ngôn ngữ / Bùi Khánh Thế

13. Vấn đề chọn mô hình miêu tả ngữ pháp tiếng Việt hiện thời / Bùi Khánh Thế

14. Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ những năm 90 : Thông tin KHXH - Chuyên đề / Vương Toàn, Bùi Khánh Thế, Lý Toàn Thắng,... - H. : Viện Thông tin Khoa học xã hội, 2002
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.