GS, TSKH Nguyễn Hàm Dương

Họ và tên: Nguyễn Hàm Dương

Năm sinh: 1930 

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Lĩnh vực khoa học: Ngôn ngữ học

Học vị:
Tiến sỹ thực hiện tại Nga , bảo vệ năm 1963.
Tiến sỹ khoa học , bảo vệ năm 1984. Năng lực chung:
Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
Nghiên cứu về ngữ âm học thực nghiệm
Ngôn ngữ và thông tin, điều khiển học ngôn ngữ
Ngôn ngữ học thần kinh và bệnh thất ngôn (Aphasia)
Atlas ngôn ngữ dân tộc thiểu số

Kết quả nghiên cứu:
Giảng dạy 29 năm cho nhiều khoá sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Công bố hơn 20 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế
Chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu cấp Bộ và liên đối tác nước ngoài

Năm qua đời: 1992
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.