Lê Thu Phương Quỳnh

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: LÊ THU PHƯƠNG QUỲNH

2. Ngày sinh: 17/10/1985 

3. Nam/nữ: nữ

4. Nơi đang công tác: Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn:Văn học Việt Nam

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: trợ giảng

5. Học vị: cử nhân năm đạt: 2007
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.