Dương Thị My Sa

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Dương Thị My Sa
2. Năm sinh: 1987 3. Nam/Nữ: Nữ 
4. Nơi đang công tác: 
Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ
Bộ môn: Ngôn ngữ học
Chức vụ: chuyên viên đào tạo
5. Học vị: Cử nhân năm đạt: 2009
6. Học hàm: năm phong:
7. Liên lạc:

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.      Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Ngữ văn

-          Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

-          Chuyên môn: Ngữ pháp học (Ngữ pháp chức năng).

            Hướng nghiên cứu:

1. Ngữ pháp học

2. Ngữ pháp tiếng Việt

3. Ngữ pháp chức năng

2.      Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Ngôn ngữ báo chí tiếng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh: Hiện trạng và các xu hướng biến đổi trong bối cảnh đa truyền thông hiện nay.

ĐHQG-HCM

2011-2014

 

Tham gia

Chưa nghiệm thu

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


TP.HCM, ngày  …..    tháng…..   năm …….

Thủ trưởng Đơn vị

 (ký tên, đóng dấu)

TP.HCM, ngày 16  tháng 07 năm 2011.

Người khai

(ký tên)

Dương Thị My Sa



Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.