Đăng ngày: 01/01/0001

Tìm hiểu những cống hiến của người Việt và văn hoá Việt Nam đối với văn hoá Hán qua tư liệu Hán Nôm và sử liệu Trung Quốc

Như nhiều học giả đã công nhận, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có nền văn hóa rất gần nhau. Sự gần nhau về văn hóa đó là kết quả của sự giao lưu văn hóa đó lâu dài qua nhiều thế kỷ giữa hai nước. 

Bình Ngô đại cáo – Thủ bút của Long Thành lão nhân

Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo của Nguyễn Trãi viết vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh

Về khái niệm "Truyện kể ở ngôi thứ ba" và "Người kể chuyện ở ngôi thứ ba"

Đối lập với loại truyện kể ở ngôi thứ nhất - người kể xuất hiện trực tiếp xưng “tôi” hoặc “chúng tôi” là loại truyện kể mà người kể chuyện không được biểu thị trực tiếp bằng đại từ ở ngôi thứ nhất

Ngoại biên hóa trong tiến trình văn học Việt Nam đương đại

Trước thời kì Đổi mới, nước ta chỉ có độc tôn một thứ lí luận, phê bình và văn học: lí luận, phê bình văn học mác xít, văn học cách mạng. 

Thể loại "từ" ở Hàn Quốc trong sự so sánh với truyền thống Từ học Đông Á.

Gần đây, một số tác phẩm văn học truyền thống của Hàn Quốc đã được giới thiệu ở Việt Nam. Bộ phận thơ ca giao đãi giữa các sứ giả Triều Tiên và Việt Nam cũng đã được một số học giả quan tâm nghiên cứu.

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.